News

Artificial intelligence (AI) act: Council gives final green light to the first worldwide rules on AI

Events

Så kan AI-akten driva utveckling och tillväxt för företag och organisationer

EU:s nya AI-förordning kommer att få en betydande inverkan på hur AI-applikationer utformas, utvecklas och införs i EU. Reglerna kommer att sätta en standard för transparens, säkerhet och ansvarsskyldighet och därmed påverka alla som utvecklar, distribuerar eller använder AI-system.

Events

Mångfald, samarbete och utbildning inom AI! Intervju med AI-kommissionens ordförande Carl-Henric Svenberg

Events

Intervju med Sveriges Digitaliseringsminister

Intervju med Sveriges Digitaliseringsminister

Events

Den ljusnande framtid är AI, eller? En ekonomisk diskussion.

Den ljusnande framtid är AI, eller? En ekonomisk diskussion. Ett samtal där vi belyser hur AI kan påverka vår ekonomi ur fler aspekter. Rundabordssamtal 20/2

News

Så drar du nytta av EU:s nya digitala regler

nder 2024 träder en uppsjö av nya digitala regelverk från EU i kraft. Här är allt du behöver veta som företagare. ”Det är viktigt att redan nu förstå vilka skyldigheter och rättigheter de nya regelverken innebär för just din verksamhet”, säger Carola Ekblad, expert på digital policy.

News

Regeringen tillsätter en AI-kommission för att stärka svensk konkurrenskraft

Regeringen tillsätter en AI-kommission för att stärka svensk konkurrenskraft. Ett viktigt steg för att bidra till utveckling och användning av artificiell intelligens (AI) i Sverige. AI har stora möjligheter - ökad innovationsförmåga, stärkt konkurrenskraft, effektivare offentlig förvaltning och bättre välfärd. Det är potential som Sverige måste ta vara på, samtidigt som vi måste hantera riskerna.

News

Efter flera år av samtal, utredning, har nu AI förordningen beslutats.

På fredagen nådde parlamentets och rådets förhandlare en preliminär överenskommelse om rättsakten om artificiell intelligens. Denna förordning syftar till att säkerställa att grundläggande rättigheter, demokrati, rättsstatsprincipen och miljömässig hållbarhet skyddas från AI med hög risk, samtidigt som innovation främjas och Europa blir ledande på området. I reglerna fastställs skyldigheter för AI på grundval av dess potentiella risker och inverkan.

Events

Sammanfattande ord från Rundabordssamtal, Den nya AI eran- 2024, trender, teknik och policys den 27e november 2023

Några ord från panelen: Anne Bøgh Fangel: ”Låt oss droppa alla profetior, låt oss titta på action” . Giovanni Leoni: ”Den extremt snabba utvecklingen av teknik (går från år till veckor), påverkar fundamentalt förutsättningar för oss alla, då tekniken blir mer lättillgänglig”. Nasim Bergman Farroknia: ”vi kan se en tydlig ökning av BNP med nya teknologier. AI kommer påverka oss mer än vad någon annan teknologi gjort.  Vi kan också se att om tekniken används rätt skapar den värden: förebyggande, tillgänglighet, inivdidanpassad, användarvänlig, samskapat, datadriven Janne Elvelid: ”Generative AI will be integrated in all interfaces”.

News

SKR: Utan mer innovation och digitalisering kommer inte offentlig sektor klara sitt uppdrag

När arbetskraften inte räcker till krävs nya smarta lösningar och arbetssätt, som kan utföra välfärdstjänster och avlasta medarbetarna. Mot den bakgrunden är det oroväckande att de statliga satsningarna på innovation i offentlig sektor lyser med sin frånvaro. Det skriver Anders Henriksson, Leif Sandberg och Peter Danielsson, SKR.

News

Globalt avtal om AI-säkerhet: Länder förenas för ansvarsfull och säker AI-utveckling

Under AI-säkerhetstoppmötet utfärdades "Bletchley-förklaringen" av närvarande länder den 1-2 november 2023. De framhöll att Artificiell intelligens (AI) erbjuder globala möjligheter med potential att förbättra mänskligt välbefinnande, fred och välstånd. För att förverkliga detta ska AI utformas och användas på ett säkert, människocentrerat, pålitligt och ansvarsfullt sätt. AI-system finns redan i många dagliga verksamhetsområden och dess användning kommer troligen att öka.

Events

Den nya AI-eran – AI 2024, trender, teknik och policys

Välkommen till ett spännande webinar där vi dyker djupt ner i de mest framstående trenderna inom AI 2024. Med den snabba utvecklingen av teknologi och innovation som ständigt pågår är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som ligger i framkant.

News

The first State of the Digital Decade

This report highlights the need to accelerate and deepen the collective efforts, including through policy measures and investment in digital technologies, skills and infrastructures.  

News

Bakgrunden till Think AI

En tidigare medarbetare på it-företagens branschorganisation Tech Sverige har kört igång den oberoende tankesmedjan Think AI

Events

Hur säkrar vi Sverige som AI-nation?

AI i Sverige, Europa och världen - så in i Norden aktuellt. Inbjudan till live-webbinar 9 oktober:

Events

Samtal i Stockholms stadshus om förtroendemodellen, etik och ansvarsfull användning av AI

Representanter från offentlig sektor och näringslivet samlades nyligen för att diskutera de utmaningar som AI medför inom offentlig sektor. Målet var att synliggöra dessa utmaningar för att på sikt hitta lösningar för att hantera dem på ett ansvarsfullt sätt. 

Events

Hur säkrar vi Sverige som AI-nation?  

Vi bjuder in till ett spännande live-webbinar där vi kommer att diskutera Sveriges position som   AI-nation och hur vi kan bli ännu mer framgångsrika inom området. Detta evenemang kommer att samla forskare, representanter från näringslivet och den offentliga sektorn för att främja dialog och utbyta idéer om AI-utveckling och användning. 

News

Ny intressant rapport från DIGG

I denna rapport från Digg presenteras ett förslag till nationell strategisk redovisning för den digitala utvecklingen fram till 2030. Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag med målet att svara på EU:s ambition att driva på den digitala utvecklingen.

News

Digital Transformation Drift A Population Study of Swedish Municipalities

News

Beyond Predictive and Generative AI: The Four Emerging AI Areas Set to Make a Bigger Impact on Society and Industry

Beyond Predictive and Generative AI: The Four Emerging AI Areas Set to Make a Bigger Impact on Society and Industry

Events

AI är en del av framtiden och hur vi säkerställer att det är säkert och hållbart kommer avgöra hur framgångsrikt det blir

AI är en del av framtiden och hur vi säkerställer att det är säkert och hållbart kommer avgöra hur framgångsrikt det blir

News

Sammanfattning från seminariet “Ethical AI – From design to implmentation” den 18e april

En vecka efter vårt seminarium med Amsterdam Data Collective är det dags att sammanfatta den klokskap och intryck som förmedlades

Events

Ethical AI – From design to implementation

Through the session we will share our experience on working on ethical AI from design to implementation. The seminar is based on experiences from working on ethical AI in the public, financial and life science sectors. We will further share insights on: Defining and measuring fairness for AI-applications How to navigate compliance and public discourse surrounding AI development Connection with the upcoming AI Act and implementations currently seen in the Netherlands

Events

Think AI’s första event för året med temat “Hur säkerställer vi fortsatt förtroende till den offentliga förvaltningen?

News

En e-legitimation för alla är en uppgift för staten

Events

Unimagined possibilities, but are we ready to use them? Think AI Seminar 11 Oct

October 11 at 09.30 to 11.00 the results from a survey targeted at AI experts are presented by Mats Lindgren, CEO of Kairos and Mårten Lindskog, AI coordinator for the City of Stockholm.

Hybrid meeeting

Tankesmedjan Think AI mötte upp!

EHDS omfattar tillgång och delning av hälsodata både inom själva vården (primäranvändning) och för forskare och beslutsfattare (sekundäranvändning), samt medborgarnas kontroll över egna hälsodata

News

Assessing Trustworthy AI in times of COVID-19.

The paper’s main contributions are twofold: to demonstrate how to apply the general European Union’s High-Level Expert Group’s (EU HLEG) guidelines for trustworthy AI in practice for the domain of healthcare; and to investigate the research question of what does “trustworthy AI” mean at the time of the COVID-19 pandemic.

News

AI Watch, road to the adoption of Artificial Intelligence by the public sector

This handbook is published in the context of AI Watch, the European Commission’s knowledge service to monitor the development, uptake and impact of AI for Europe, which was launched in December 2018 as part of the Coordinated Plan on the Development and Use of Artificial Intelligence Made in Europe.

News

The Digital Economy and Society Index (DESI)

Since 2014, the European Commission has been ranking the level of digitialization in the member states. Since the start, Sweden has been in second or third place in the Union, but last year and this year, the position has been lost in favor of the Netherlands taking the bronze place. Finland tops this year's ranking closely followed by Denmark. Read more...

Events

Intervju med Danica Kragic professor KTH