Webinar

SKR: Utan mer innovation och digitalisering kommer inte offentlig sektor klara sitt uppdrag

När arbetskraften inte räcker till krävs nya smarta lösningar och arbetssätt, som kan utföra välfärdstjänster och avlasta medarbetarna. Mot den bakgrunden är det oroväckande att de statliga satsningarna på innovation i offentlig sektor lyser med sin frånvaro. Det skriver Anders Henriksson, Leif Sandberg och Peter Danielsson, SKR.

https://www.altinget.se/artikel/skr-utan-mer-innovation-och-digitalisering-kommer-inte-offentlig-sektor-klara-sitt-uppdrag