Webinar

Globalt avtal om AI-säkerhet: Länder förenas för ansvarsfull och säker AI-utveckling

Under AI-säkerhetstoppmötet utfärdades “Bletchley-förklaringen” av närvarande länder den 1-2 november 2023. De framhöll att Artificiell intelligens (AI) erbjuder globala möjligheter med potential att förbättra mänskligt välbefinnande, fred och välstånd. För att förverkliga detta ska AI utformas och användas på ett säkert, människocentrerat, pålitligt och ansvarsfullt sätt. AI-system finns redan i många dagliga verksamhetsområden och dess användning kommer troligen att öka.

Samtidigt som AI erbjuder möjligheter finns det också betydande risker, inklusive i dagliga livets domäner. Särskilda risker uppstår vid AI:s “frontier”, det vill säga avancerade AI-modeller som kan utföra en mängd olika uppgifter, inklusive risker för avsiktligt missbruk eller oavsiktliga kontrollproblem. Många av AI:s risker är internationella till sin natur och bäst hanteras genom internationellt samarbete.

Alla aktörer har en roll att spela för att säkerställa AI:s säkerhet, inklusive nationer, företag, civilsamhället och akademin. De som utvecklar avancerad AI har särskilt ansvar att säkerställa dessa systemens säkerhet.

I detta sammanhang planerar länderna att identifiera gemensamma AI-säkerhetsrisker, bygga politik baserat på dessa risker och stödja ett internationellt forskningsnätverk om AI-säkerhet.

Avtalet representerades av 29 länder och organisationer, inklusive Australien, Brasilien, Kanada, Kina, EU, Indien, Japan, Saudiarabien, Sydkorea, Spanien, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA, bland andra.

läs mer här: https://www.gov.uk/government/publications/ai-safety-summit-2023-the-bletchley-declaration/the-bletchley-declaration-by-countries-attending-the-ai-safety-summit-1-2-november-2023