Webinar

En e-legitimation för alla är en uppgift för staten

En robust statlig e-legitimation för att råda bot på det digitala utanförskap som i dag är ett faktum för olika grupper i samhället. Det föreslår Digg i rapporten om en säker och tillgänglig statlig e-legitimation som i dag överlämnas till regeringen. E-legitimationen som föreslås placerar Sverige i nivå med övriga Europa när det gäller att erbjuda en e-legitimation på högsta tillitsnivån.

Read more: En e-legitimation för alla är en uppgift för staten

https://www.digg.se/om-oss/nyheter/nyheter/2023-01-30-en-e-legitimation-for-alla-ar-en-uppgift-for-staten