Webinar

Sammanfattning från seminariet “Ethical AI – From design to implmentation” den 18e april

En vecka efter vårt seminarium med Amsterdam Data Collective är det dags att sammanfatta den klokskap och intryck som förmedlades

Först ett stort tack till Casper Rutjes som kom till oss och Stockholms Stadshus enbart för att hålla i presentation och dialog. Ett tack till Mårten Lindskog, AI- samordnare i Stockholms Stad som höll med fantastisk historisk lokal.

Vi låter tre röster ge uttryck för dialogen och presentationen:

”Det är spännande att få in perspektiv och erfarenheter från andra Europeiska städer i tankesmedjan. Min bild är att  Amsterdam ligger i framkant i arbetet med etablering av AI som är följsam till de regleringar som väntas. Amsterdam Data Collective satte in etikarbetet i ett större sammanhang och kopplade det direkt till datakvalitet, skevheter och integritetsfrågor på ett sätt jag inte sett tidigare. Ansvarsfull AI blir då inte en administrativ kostnad utan en väg till bättre datakvalitet.”

Mårten Lindskog, AI-samordnare i Stockholms stad

“Vi behöver prata om AI ur ett flera perspektiv och ett är etik. Casper Rutjes CTO Amsterdam Data Collective, visade på många intressanta exempel och lyfte flera tankeväckande utmaningar, samt visade hur man arbetar med etisk AI I Nederländerna. Det jag tar med mig från seminariet är bland annat vikten av att arbeta i multidiciplinära team och att lyfta in flera olika perspektiv tidigt i processen för att skapa tjänster/produkter vi känner oss trygga med.”

Mandi Hallstensson, Verksamhetsutvecklare AI

“AI makes decisions based on historical data – and human history is full of injustices, biases and lessons to be learned. As we work toward a future driven by intelligent automation, we have to design ways to unlearn those injustices, correct those biases and leverage those lessons, to make sure this future is available to everyone. Today’s meeting laid a great foundation for this discussion going forward.”

Andi Kravljaca, Future Strategist, municipality of Huddinge

Mingel i blå hallen, Stockholms Stadshus