Webinar

Så drar du nytta av EU:s nya digitala regler

Under 2024 träder en uppsjö av nya digitala regelverk från EU i kraft. Här är allt du behöver veta som företagare. ”Det är viktigt att redan nu förstå vilka skyldigheter och rättigheter de nya regelverken innebär för just din verksamhet”, säger Carola Ekblad, expert på digital policy.

För att kunna navigera i regeldjungeln har Svenskt Näringslivs expert på digital policy, Carola Ekblad, författat två rapporter skrivna ur företagsperspektiv som går igenom centrala delar av regelverken. I rapporterna finns checklistor för hur man måste anpassa sin verksamhet utifrån de nya spelreglerna.

Som en del av EU:s övergripande strategi att skapa en gemensam datamarknad kommer lagstiftningarna Data Act, Data Governance Act och Open Data Directive.

Vad innebär Data Act, Data Governance Act och Open Data Directive?

– Dessa lagstiftningar kompletterar varandra, och har det gemensamma målet att öka tillgången till och användningen av data. Den bakomliggande idén är att fördela värdet av och nyttan med data mellan aktörerna i dataekonomin på ett bättre och mer rättvist sätt genom att öka tillgången och användning av data. På så sätt hoppas EU kunna stimulera innovation inom produkter och tjänster, säger Carola Ekblad.

Vilka branscher påverkas av de nya regelverken?

– De nya reglerna, särskilt Data Act, kommer att ha en betydande påverkan på företag som arbetar med produkter och tjänster som genererar data. Det gäller inte minst leverantörer av uppkopplade produkter och tjänster som hör ihop med sådana produkter. Företag kommer att behöva anpassa sina verksamheter för att uppfylla de nya kraven och skyldigheterna som införs genom Data Act.

Läs mer här: Så drar du nytta av EU:s nya digitala regler | Tidningen Näringslivet (tn.se)