Webinar

Ny intressant rapport från DIGG

I en ny rapport från Digg presenteras ett förslag till nationell strategisk färdplan för den digitala utvecklingen fram till 2030. Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag med målet att svara på EU:s ambition att driva på den digitala utvecklingen.

Du hittar hela rapporten här -> https://www.digg.se/analys-och-uppfoljning/publikationer/publikationer/2023-08-15-nationell-fardplan-for-det-digitala-decenniet