Webinar

Tankesmedjan Think AI mötte upp!

Tack Laurent Saunier ! från Vinnova för intressant presentation av EU Kommissionen förslag till ny förordning för ett europeiskt hälsodataområde – European Health Data Space, EHDS.  
EHDS omfattar tillgång och delning av hälsodata både inom själva vården (primäranvändning) och för forskare och beslutsfattare (sekundäranvändning), samt medborgarnas kontroll över egna hälsodata. AI är en viktig komponent.
Extra tack också till Daniel Akenine på Microsoft för att du bjöd in ThinkAI till era fina lokaler!

Tankesmedjans initiativtagare och programråd var på plats Lars Lundberg Michael Collaros Carina Axelsson Håkan Hagerum tillsammans med ett 30-tal deltagare fysiskt och online.