Author Archive

Artificial intelligence (AI) act: Council gives final green light to the first worldwide rules on AI

Today the Council approved a ground-breaking law aiming to harmonise rules on artificial intelligence, the so-called artificial intelligence act. The flagship legislation follows a ‘risk-based’ approach, which means the higher the risk to cause harm to society, the stricter the rules. It is the first of its kind in the world and can set a global standard for AI regulation. 

Artificial intelligence (AI) act: Council gives final green light to the first worldwide rules on AI – Consilium (europa.eu)

Posted in News | Comments Off on Artificial intelligence (AI) act: Council gives final green light to the first worldwide rules on AI

Så kan AI-akten driva utveckling och tillväxt för företag och organisationer

EU:s nya AI-förordning kommer att få en betydande inverkan på hur AI-applikationer utformas, utvecklas och införs i EU. Reglerna kommer att sätta en standard för transparens, säkerhet och ansvarsskyldighet och därmed påverka alla som utvecklar, distribuerar eller använder AI-system. 

Vad innebär de nya reglerna för samhället och näringslivet? Vilka praktiska steg behöver företag och organisationer ta för att efterleva AI-akten? Vilka möjligheter skapar regelverket och hur kan de tillvaratas?

För att ge svar på dessa och andra frågor om AI-akten arrangerar Paues Åberg tillsammans med Think AI ett digitalt rundabordssamtal den 6 maj. Vi hoppas att du ska vilja medverka och dela med dig av dina tankar.

Vi har samlat en panel med ledande experter, däribland:

  • Mikael Jensen, direktör för IT-bolaget D-mærket som är en viktig aktör i att uppfylla den danska regeringens digitaliseringsagenda.
  • Caroline Brånby, jurist på Svenskt Näringsliv med fokus på EU:s digitala inre marknadsstrategi.
  • Mårten Lindskog, AI-samordnare för Stockholm stad
  • Mikael Vetterskog, ägare och VD på Fårbo Mekaniska AB
  • Samtalet modereras av Lars Lundberg från Think AI
NÄR: 6 MAJ KL 13.00-14.30
VAR: DIGITALT
FÖR ANMÄLAN: KLICKA HÄR
Posted in Events, webinar | Comments Off on Så kan AI-akten driva utveckling och tillväxt för företag och organisationer

Mångfald, samarbete och utbildning inom AI! Intervju med AI-kommissionens ordförande Carl-Henric Svenberg

Den nya AI-kommissionen leds av en av näringslivets tyngsta profiler, fd. AB Volvos ordförande och tidigare vd för Ericsson, Carl-Henric Svanberg. 

Lars Lundberg från Think AI fick en kort stund med Carl-Henric Svanberg på eventet “AI i nationens intresse” 31/1 2024

Svanberg betonar vikten av att AI-kommissionen är relevant för alla. Genom att omfatta både statliga verk, företagare och gemensamma projekt strävar kommissionen efter att skapa en inkluderande plattform där alla kan delta och dra nytta av möjligheterna med AI.

Posted in Events | Comments Off on Mångfald, samarbete och utbildning inom AI! Intervju med AI-kommissionens ordförande Carl-Henric Svenberg

Intervju med Sveriges Digitaliseringsminister

Lars Lundberg från Think AI fick en kort stund med Sveriges digitaliseringsminister på eventet “AI i nationens intresse” 31/1 2024

Vad säger man om din tid som Sveriges Digitaliseringsminister om fem år?

Posted in Events | Comments Off on Intervju med Sveriges Digitaliseringsminister

Den ljusnande framtid är AI, eller? En ekonomisk diskussion.

Ett samtal där vi belyser hur AI kan påverka vår ekonomi ur fler aspekter.

När: 20:e februari kl 13.00 – 14:30

Anders Rehnberg
Head of Global Partnerships, Global Alliance for Trade Facilitation


Stefan Fölster

Chef för tankesmedjan Better Future Economics,

Johan Magnusson – Professor och föreståndare Swedish Center for Digital Innovation,
Göteborgs universitet

Shoka Åhrman
Sparekonom och strateg

Patrick Eckemo – Chef Digitalisering och Innovation , Bolagsverket

Anmäl dig genom att maila: lars@thinkai.ai

Posted in Events | Comments Off on Den ljusnande framtid är AI, eller? En ekonomisk diskussion.

Så drar du nytta av EU:s nya digitala regler

Under 2024 träder en uppsjö av nya digitala regelverk från EU i kraft. Här är allt du behöver veta som företagare. ”Det är viktigt att redan nu förstå vilka skyldigheter och rättigheter de nya regelverken innebär för just din verksamhet”, säger Carola Ekblad, expert på digital policy.

För att kunna navigera i regeldjungeln har Svenskt Näringslivs expert på digital policy, Carola Ekblad, författat två rapporter skrivna ur företagsperspektiv som går igenom centrala delar av regelverken. I rapporterna finns checklistor för hur man måste anpassa sin verksamhet utifrån de nya spelreglerna.

Som en del av EU:s övergripande strategi att skapa en gemensam datamarknad kommer lagstiftningarna Data Act, Data Governance Act och Open Data Directive.

Vad innebär Data Act, Data Governance Act och Open Data Directive?

– Dessa lagstiftningar kompletterar varandra, och har det gemensamma målet att öka tillgången till och användningen av data. Den bakomliggande idén är att fördela värdet av och nyttan med data mellan aktörerna i dataekonomin på ett bättre och mer rättvist sätt genom att öka tillgången och användning av data. På så sätt hoppas EU kunna stimulera innovation inom produkter och tjänster, säger Carola Ekblad.

Vilka branscher påverkas av de nya regelverken?

– De nya reglerna, särskilt Data Act, kommer att ha en betydande påverkan på företag som arbetar med produkter och tjänster som genererar data. Det gäller inte minst leverantörer av uppkopplade produkter och tjänster som hör ihop med sådana produkter. Företag kommer att behöva anpassa sina verksamheter för att uppfylla de nya kraven och skyldigheterna som införs genom Data Act.

Läs mer här: Så drar du nytta av EU:s nya digitala regler | Tidningen Näringslivet (tn.se)

Posted in News | Comments Off on Så drar du nytta av EU:s nya digitala regler

Epidemic effects in the diffusion of emerging digital technologies: evidence from artificial intelligence adoption

Epidemic effects in the diffusion of emerging digital technologies: evidence from artificial intelligence adoption – ScienceDirect

We find that AI adoption is related to three epidemic effect mechanisms: 1) Indirect co-location in industrial and regional hot-spots associated to production of AI knowledge; 2) Direct exposure to sources transmitting deep AI knowledge; 3) Relational embeddedness in the AI knowledge network. The pattern of adoption identified is highly clustered and features a rather closed system of AI adopters which is likely to hinder its broader diffusion. This has implications for policy which should facilitate diffusion beyond localized clusters of expertise. Our findings also point to the need to employ a systemic perspective to investigate the relation between AI adoption and firm performance to identify whether appropriation of the benefits of AI depends on network position and social capital.

Epidemic effects in the diffusion of emerging digital technologies: evidence from artificial intelligence adoption – ScienceDirect

Posted in News | Comments Off on Epidemic effects in the diffusion of emerging digital technologies: evidence from artificial intelligence adoption

Regeringen tillsätter en AI-kommission för att stärka svensk konkurrenskraft

Publicerad 08 december 2023

Regeringen tillsätter en AI-kommission för att stärka svensk konkurrenskraft. Ett viktigt steg för att bidra till utveckling och användning av artificiell intelligens (AI) i Sverige.

AI har stora möjligheter – ökad innovationsförmåga, stärkt konkurrenskraft, effektivare offentlig förvaltning och bättre välfärd. Det är potential som Sverige måste ta vara på, samtidigt som vi måste hantera riskerna.

– Regeringen beslutade igår att tillsätta en AI-kommission för att stärka svensk konkurrenskraft. AI-kommission ska göra en genomlysning av Sveriges förutsättningar – från utbildning och lagstiftning till hur vi attraherar internationellt riskkapital – så att Sverige kan vara med i matchen, säger statsminister Ulf Kristersson.

Många länder och företag satsar stort på att utveckla tekniker för AI. Sverige har möjlighet att spela en roll i den pågående utvecklingen och användningen av AI. Men det kräver att vi gör mer än vi gör i dag.

– Rätt använt kan AI bidra till ökad innovationsförmåga, stärkt konkurrenskraft, bättre välfärd och effektivare offentlig förvaltning. Vi måste säkerställa att Sverige tar vara på möjligheterna samtidigt som vi hanterar riskerna för att få ut den fulla potentialen med AI. Vi behöver konkreta förslag som leder till bättre förutsättningar för konkurrenskraftig, säker och etisk AI-utveckling i Sverige, både inom den offentliga förvaltningen och inom näringslivet, säger civilminister Erik Slottner.

AI-kommissionens uppdrag blir att analysera och komma med konkreta förslag om hur AI kan främja Sverige som ledande forskningsnation, avancerad industrination och ambitiös välfärdsnation.

AI-kommissionen ska bland annat 

  • Analysera villkoren för att bland annat högre utbildning ska vara tillräcklig för att möta morgondagens behov inom AI-användning och AI-utveckling,
  • identifiera hur Sverige kan agera för att främja en konkurrenskraftig och säker AI inom EU och globalt,
  • föreslå hur Sverige ska kunna attrahera riskkapital och underlätta innovation för stärkt konkurrenskraft inom AI,
  • föreslå hur offentlig förvaltning kan effektiviseras genom att använda AI, och
  • analysera hur användning av AI kan påverka och främja Sveriges säkerhet och motverka otillbörlig påverkan på demokratin


Arbetet kommer att ledas av Carl-Henric Svanberg, tidigare bland annat VD och koncernchef för Ericsson och numera styrelseordförande för AB Volvo. Till kommissionen knyts ett antal ledamöter med olika kompetenser och erfarenheter. Utredningen ska redovisas senast den 1 juli 2025. AI-kommissionen kommer löpande hålla Regeringskansliet informerat om sitt arbete.

Övriga ledamöter i AI-kommissionen

De förordnade ledamöterna i AI-kommissionen är professor Fredrik Heintz, styrelseordförande Sara Mazur, global samhällspolitisk chef Nicklas Lundblad, digitaliseringschef Olof Hernell, direktör Martin Svensson, informationssäkerhetsspecialist Anne-Marie Eklund Löwinder, professor Sylvia Schwaag Serger, it-direktör Marcus Matteby, förbundsordförande Ulrika Lindstrand och chefredaktör Mathias Sundin.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/12/regeringen-tillsatter-en-ai-kommission-for-att-starka-svensk-konkurrenskraft/

Posted in News | Comments Off on Regeringen tillsätter en AI-kommission för att stärka svensk konkurrenskraft

Efter flera år av samtal, utredning, har nu AI förordningen beslutats.

It is great to see that EU have agreed on the world’s first comprehensive AI law. For the years to come, working towards a globally coherent approach will also be important, recognizing that AI will be developed and used across borders.” /Daniel Akenine, Microsoft

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231206IPR15699/artificial-intelligence-act-deal-on-comprehensive-rules-for-trustworthy-ai

Posted in News | Comments Off on Efter flera år av samtal, utredning, har nu AI förordningen beslutats.